10 Almindelige Fejl i Øvningen

Jeg vil i denne artikel belyse de fejl jeg oftest ser hos klaverelever i øvningen. Grunden til disse fejl, skyldes typisk manglende tålmodighed, hvorpå man forsøger at springe over hvor gæret er lavest. Dette medfører oftest et negativt resultat, eftersom de små detaljer der gør stykket virkelig spændende at lytte til overses.
Klaverøvning er en tilstand som foregår i det bevidste stadie af hjernen, i.e. kræver fokus og koncentration og adskillige gentagelser, for senere at overgå til den underbevidste del. Målet er at gøre øvningen mere og mere underbevidst ved repetition over længere tid, samt skabe plads i sindet til at kunne koncentrere sig om noget nyt, for derved at kunne udbygge yderligere viden.

Det er helt normalt at man ikke kan koncentrere sig om alle ting på én gang, da sandheden er man netop kun kan koncentrere sig om én ting ad gangen. Kun ved at læringen er gået over til den underbevidste tilstand, er man i stand til at bygge oven på sin viden.

Det er vigtigt ikke at være bange for at lave fejl, men samtidig er det enormt vigtigt at lære af sine fejl. Laver man den samme fejl to gange, så er det fordi man glemmer at arbejde fokuseret. Det er med at huske, at det er ved at lave fejl man lærer og har muligheden for at udvikle sig – så derfor bør nedenstående ikke ses som noget negativt, det er blot en erindring om nogle af de ting man bør være fokuseret på i sin øvning. Det er lettere at være fokuseret, hvis man har en idé om hvad man muligvis gør forkert, hvilket er derfor jeg håber at de 10 almindelige fejl, vil hjælpe dig med at øve bedre og mere præcist, for derved at opnå hurtigere resultater. Denne artikel er en reminder til nybegyndere såvel som mere øvede pianister, da det er let at overse disse fejl.

  1. Øver for hurtigt

Den mest almindelige fejl er at øve for hurtigt. Ved man øver hurtigt, så kan man ikke arbejde bevidst, og man vil lave for mange fejl, da man ikke registrerer alle detaljerne.

  1. Starte forfra hele tiden

Ved man laver den første fejl, så har de fleste en tendens til at stoppe helt op, og mange vælger dernæst at begynde helt forfra. Hvad man bør gøre, er at starte lidt før fejlen og øve den del til det føles behageligt.

  1. Manglende pulsfornemmelse

Man skal huske at have en pulsfornemmelse, så man er klar over hvor slagene ligger. Det er vigtigt at kende forskellen på de enkelte nodeværdier så godt, at man kan se hvor slagene er.

  1. Forkert fingersætning

En af de største årsager til at lave fejl, skyldes en dårlig fingersætning. At man glemmer at tænke over fingrenes placering på de enkelte toner.

  1. Læser tonenavn frem for tonehøjde/interval

En mere effektiv måde at læse noder på, frem for at huske deres placering, det er at se på afstanden mellem tonerne. Ligger to noder tæt på hinanden, bør det være nemt at overskue springet, frem for at læse tonenavnet.

  1. Dårlig teknik

Dette er en tung fornemmelse i hånden når man spiller, frem for et smukt legatospil. Det er, at man ikke er opmærksom på fingrenes placering på tangenterne, og der kommer spænding i hånden når man spiller.

  1. Kigger for meget ned på hånden, frem for på noderne

Det er vigtigt så vidt muligt at undgå at kigge ned på hænderne. Man skal træne sig selv i at fornemme skiftene. I starten når man lærer klaver, vil hånden oftest være i en fast 5-finger position, hvor det ikke er nødvendigt at skifte – det er derfor her meget vigtigt at øve ikke at kigge ned.

  1. Skriver tonenavne overalt på noderne

Hvis man skriver tonenavnene i noderne hele tiden, så misser man min pointe under punkt 5. Ved man skriver bogstavet for tonen, læser man bogstavet og ikke selve nodens placering – og man træner heller ikke sig selv i at læse intervaller.

  1. Vil for meget på én gang

Eftersom der er rigtig meget er koncentrere sig om når man lærer et nyt stykke musik, så er det umuligt at tænke over alt på én gang, medmindre dette er så meget automatiseret i én, at man er i stand til at kontrollere det fra starten. Som begynder, har man svært nok ved at tænke på nodelæsningen og hvilken tone man skal trykke på, til at kunne fokusere på pedal, dynamik m.m. også. Det er vigtigt, at man sørger for at dele sin øvning op i segmenter, så man ikke fokuserer på for meget ad gangen. F.eks. kan det være smart først at tænke på hvilke toner man skal spille, og dernæst fokusere på rytmen – det kan også gøres modsat selvfølgelig.

  1. Glemmer at tænke over udtrykket i musikken

Når man har øvet noget igennem, så er det vigtigt at tænke over hvad det er for noget musik man spiller. Hvordan kan man spille det så det giver en affekt på tilhøreren? – Hvordan skal tempoet være? – Hvordan kan man variere dynamikken i stykket? – Dette er nogle af spørgsmålene som er vigtige at stille sig selv. Det er vigtigt at lytte kritisk til sig selv, og derfor er det en god idé at optage sig selv.

skriv en kommentar