En lektion hos Klaverskolen

I denne artikel vil jeg gerne belyse hvad man kan få ud af at gå til klaver hos Klaverskolen.
Undervisning er noget jeg anser som utrolig vigtig, og er konstant på jagt efter hvordan jeg kan optimere og gøre det endnu bedre for mine elever. Det essentielle for en god klavertime det er at eleven glæder sig til at komme hjem og øve bagefter. Det betyder, at tvivl skal udryddes, men også at eleven ikke kun skal gøre tingene på 1 måde, men derimod har mange forskellige muligheder for at gribe øvningen an på.

Et eksempel er at lege med dynamikker eller prøve nogle forskellige tempi eller rytmer under øvningen – med andre ord, gælder det om at være kreativ og selv skabe noget. Undersøgelser har vist at de børn som lærer klaver på en kreativ måde, det er dem som fortsætter med at spille resten af livet, hvor at dem som kun får 1 mulighed for hvordan noget skal spilles, de ender med at give op og miste motivationen. Dette er desuden også min egen erfaring om klaverlærer at det er sandheden.

Det er altafgørende at eleven ikke føler sig presset til at skulle lære noder for at kunne spille klaver. Dvs. den første klaverlektion bør ikke omhandle nodelæsningen (hvilket mange tror), men i stedet bør være fokuseret på at forklare hvordan tonerne på klaveret hænger sammen. Målet til den første klaverlektion, kan f.eks. være at tage en kendt (og nem) børnemelodi som eleven kender, og sammen se om man kan lytte sig frem til denne ved at forklare omkring skalaer. Det bedste er hvis melodien ikke indeholde mange toner og svære rytmer. Dernæst kan noderne præsenteres i lektion 2, hvor eleven så kan få en forståelse for hvordan notationen ser ud til melodien. Det essentielle er at eleven får forståelse for hvordan tonerne på klaveret hænger sammen uden at føle sig presset til at skulle nodelæse på samme tid. Det er som bekendt umuligt for hjernen at koncentrere sig om mere end en ting ad gangen, før den første ting er lært – og så kan man bygge lag på.

At lytte og spille efter gehør/improvisation, er utrolig vigtigt for at opbygge en god forståelse for det at spille klaver. Og det er det som Klaverskolen forsøger at få frem i undervisningen.

skriv en kommentar