Hvad gør Klaverskolen unik?

Mit mål er at gøre klaverundervisning simpel, interessant og skabe kreativitet hos eleven til at ville udforske ny viden selv. Laver man en søgning på klaverundervisning, så er der mange muligheder for at vælge forskellige klaverlærere på forskellige niveauer, og det kan være svært at skille fårene fra bukkene. Jeg vil derfor her belyse, hvad vi kan tilbyde dig eller dit barn, hvis I vælger mig som musiklærer.

Min klaverundervisning er baseret ud fra mange års observationer, introspektion og studier i hvad der gør folk bedre til at spille klaver end andre. Jeg holder på at uanset om man vil lære moderne rytmisk musik (blues, jazz, pop m.m.) eller om det er klassisk, så er det de samme principper som indgår i læreringen for at skabe musikalitet. Hvis man vil lære at spille klaver som Elton John, så bør man lytte enormt meget til den type musik, og vil man lære at spille ligesom Beethoven, så bør man lytte enormt meget til dette. – Nu er det sådan, at kommer man fra et hjem hvor man har lyttet meget til blues og vil begynde at spille klaver, og underviseren starter med at lære klassisk musik, ja så er det ligesom eleven skal starte forfra med at forstå den nye musik. Derfor, er det vigtigt at det som læres, er noget eleven virkelig gerne vil lære.

De bedste elever efter min mening, det er dem som er åben for at lære lidt af det hele. – Der er ikke noget bedre end elever som brænder efter at lære musik, uanset genre, da dette giver rigtig mange muligheder for klaverundervisningen.

For at eleven kan lære noget bedst muligt, så kræves det at man lærer eleven det samme fra flere vinkler. F.eks. en bestemt rytme, som kan indgå i forskellige øvelser indtil eleven bliver så træt af at høre det, at der ikke er den mindste tvivl om hvordan det skal spilles. Når eleven kan forklare læreren det som læreren tidligere har undervist i, så ved læreren at det er forstået.

Nodelæsning er ikke det vigtigste ved at spille klaver, modsat hvad mange tror. Nodelæsning er ligesom en opskrift på et stykke musik, men hvor tit ser man kokke følge en opskrift? – Nej aldrig. God undervisning er at forstå hvordan tonerne hænger sammen på klaveret, hvordan musik skabes, hvordan man får det til at lyde bedst muligt og hvordan man øver det bedst muligt.

Målet er ikke at kunne spille et stykke musik efter noder, men derimod at kunne spille et stykke musik godt og afslappet med kreativitet uden noget som helst. Hvor tit ser man professionelle pianister med noder? – Meget sjældent, og hvis de har , så kan de stykket i forvejen, men bruger det mest som en tryghedsfaktor.

Nodelæsningen bliver bygget op gradvist, så at de mest simple nodeværdier og toner læres først, og derefter så øger man langsomt niveauet. Fælden er, at eleven kan blive afhængig af kun at kunne spille noget hvis der er noder, og dette må ALDRIG ske hvis undervisningen skal blive god. Lige så, må det heller aldrig ske at eleven kun kan spille noget uden noder. Begge sider er negative, eftersom de hæmmer ens læring og frihed. Læringen begrænses voldsomt hvis man kun kan spille noget uden noder, og omvendt begrænses ens kreativitet ved kun at kunne spille med noder.

Derved mener jeg at improvisation er en enorm vigtig kilde for at kunne blive dygtig til at spille klaver. Hvis man tænker over det, så er alt musik skabt ud fra improvisation. Det er ved at udforske klaveret at man lærer det at kende, og ikke ved at gøre som der bliver sagt (noder). Det er derfor vigtigt for mig, ikke at lade eleven blive intimideret fra at prøve nye ting på klaveret. Det er vigtigt at turde gøre noget nyt for at kunne udvikle sig – deraf skal man væk fra ’frygten ved at fejle’. Og det er vigtigt at opmuntre eleven til at turde blive ved med at prøve noget nyt uden at være bange for om det lyder dårligt. – Dermed sagt, så er lærerens opgave selvfølgelig også at bringe elevens kritiske dømmekraft i spil, så eleven forstår at visse ting passer bedre sammen end andre ting. Meget af sidstnævnte kommer især ved at lytte til professionelle indspilninger af dygtige pianister og i det hele taget lytte til kvalitetsmusik.

En typisk undervisning hos Klaverskolen foregår ved at, eleven har fået 2-3 nye ting at arbejde med, heraf lidt nodelæsning, improvisation/udenadslære og skriftlige opgaver. Og det væsentlige som er gennemgået bliver skrevet ind i et mindmap, så eleven tydeligt kan se hvad der skal fokuseres på derhjemme.

Dernæst er det vigtigt eleven har et system i hvad tid på dagen samt hvilket dage der skal øves. Og det er vigtigt at eleven får opbakning og opmuntring til at øve sig. For mig at se, så er det ufattelig smukt når en person vil sætte sig ned og bruge sin tid på at lære noget nyt, uanset hvordan resultatet så bliver. Man bør give en person enorm kredit og opbakning for at ville forbedre sig selv, da det er nemt at spilde tid med sociale medier og fjernsyn, bare som eksempel.

Dernæst kræver det selvdisciplin til at kunne vedligeholde motivationen, at have i øje med hvad man vil kunne tænke sig at spille i fremtiden og tiden vil gøre at eleven vil blomstre op til en dygtig klaverspiller.

Jesper, december 2018

skriv en kommentar