Sæson
605,45 kr. 30 min. / 840,90 kr. 45 min. - pr. måned
180 kr. / 30 min.
250 kr. / 45 min.
30 min. vores mest populære
Lektioner på 30 eller 45 min.
Fast tid hver uge (bedst)
Lektieplan
Varieret materiale
Tekniske øvelser
Improvisation/Komposition
Din yndlingsmusik
Egen dropbox-mappe
Noter fra klaverlæreren
Tilmeld
Sæson Online
504,54 kr. 30 min. / 740 kr. 45 min. - pr. måned
150 kr. / 30 min.
220 kr. / 45 min.
30 min. vores mest populære
Lektioner på 30 eller 45 min.
Fast tid hver uge (bedst)
Lektieplan
Varieret materiale
Tekniske øvelser
Improvisation/Komposition
Din yndlingsmusik
Egen dropbox-mappe
Noter fra klaverlæreren
Tilmeld
Klippekort Online
900 kr. 30 min. / 1.250 kr. 45 min. - 5 klip
180 kr. / 30 min.
250 kr. / 45 min.
45 min. vores mest populære
Lektioner på 30 eller 45 min.
Sælges af 5 klip/lektioner
Fleksible tider
Ingen udløbsdato på klippekortet
Tilpasset dine behov
Tekniske øvelser
Teori før praksis
Det bedste materiale
Noter fra klaverlæreren
Tilmeld
Klippekort
1.150 kr. 30 min / 1.500 kr. 45 min. 5 klip
230 kr. / 30 min.
300 kr. / 45 min.
30 min. vores mest populære
Lektioner på 30 eller 45 min.
Sælges af 5 klip/lektioner
Fleksible tider
Ingen udløbsdato på klippekortet
Tilpasset dine behov
Tekniske øvelser
Teori før praksis
Det bedste materiale
Noter fra klaverlæreren
Tilmeld

Deres fordele ved at vælge Klaverskolen

 • Priserne er de samme uanset alder
 • De har mulighed for en gratis prøvelektion inden de beslutter Dem.
 • Undervisningen er i konstant forbedring, og De vil opleve små ændringer hele tiden
 • Der fokuseres på at gøre Dem god på øret og en dygtig nodelæser
 • Der undervises både i klassisk musik og i populær og blues/jazz musik
 • De får en målrettet undervisning med en fast øveplan
 • De får optimal opbakning og ros for det De gør godt.
 • Der indkøbes hele tiden nyt materiale ind, og alt klavermateriale gennemgås i lærerens fritid, så De er sikker på at få det bedste materiale.
 • Der tilbydes Skypeundervisning så jeg kan undervise Dem uanset hvor De bor henne.

Regler for indmeldelse

 • Indmeldelse via. Klaverskolens hjemmeside eller kontakt
 • Alt betaling sker via. faktura sendt over e-mail. Ved for sen betaling kan blive pålagt gebyr på 100 kr.
 • Ratebeløbet betales altid forud i måneden.
 • Der betales 100 kr. for hver tilmelding, bl.a. dækker Copydan, men også diverse som anvendes i forbindelse med undervisningen.
 • Vælger man at starte sent i måneden, så betaler man ikke rateløbet for hele den måned men derimod for antal enkelt lektioner over måneden. Har man f.eks. 2 lektioner, så er det 2×180 (lektionspris) kr. som er prisen for opstartsmåneden.
 • Undervisningsåret er nomineret til 37 lektioner fra sæsonens start. Hvis man starter inde i sæsonen bliver der færre lektioner.
 • Lektioner som forsømmes af eleven erstattes ikke og tæller derfor som en brugt undervisning.
 • Hvis læreren er forhindret i at undervise, aftales et nyt tidspunkt hvis muligt (der er som regel overskydende ugedage i planen til aflysninger af læreren)
 • Ved manglende undervisningsgange, vil der i slutningen af sæsonen betales overskydende beløb tilbage til kunden.
 • Afbud meldes til Klaverskolen via. mail, sms eller telefon senest kl. 9:00 på undervisningsdagen. Første undervisning i sæsonen starter fra august og slutter den sidste uge i juni, afhængig af antal lektioner man har tilbage.
 • Fakturaen skal betales såfremt den er udsendt, hvilket typisk er ugen før starten af den nye måned.
 • Håber at du får en fantastisk oplevelse ved at gå til klaver hos Klaverskolen og glæder mig til at undervise dig!

Rater

Her kan du se hvordan raterne er for henholdsvis Sæson- og Skypeundervisningen.

Antal minutter Sæson Skype
30 605,45 504,54
45 840,90 740

Der betales i alt for 11 rater (august-juni) i løbet af sæsonen. Ved tilmelding er der et gebyr på 100 kr. til Copydan.

Rabatordninger

 • Alle studerende samt pensionister får 15% rabat på klaver
 • Tilbudet gælder ikke hvis lektionen bliver betalt af andre end eleven selv.
 • Dette tilbud gælder både på Sæson, Skype og Klippekort.
 • Skriv i kommentarfeltet under tilmeldingen hvis du søger rabatordningen.

Målsætning og værdier

 • Målet for Klaverskolen er at gøre Klaverundervisning sjovere end nogensinde. Det skal være en glæde for eleven at gå hen til instrumentet og spille og derfor betræber vi os på at forbedre os hele tiden. Målet er at skabe en virksomhed som hjælper børn og voksne godt i gang med klaverspil og forstår at forbedre sig selv optimalt. Klaverspil er så meget mere end at trykke nogle tangenter ned, det er personlig udvikling. Mange af de principper som undervises i, kan overføres til andre aspekter i livet – f.eks. tålmodighed og selvdisciplin.

Gratis prøvelektion

 • Vi tilbyder som nogle af de få en GRATIS mulighed for at få en klaverlektion af en erfaren lærer
 • Prøvelektionen er til at for at finde ud af elevens niveau og for at møde hinanden og se om der er kemi.
 • Gratis Prøvelektion bedes anmodes tydeligt om ved en henvendelse til Klaverskolen.
 • Er med til at give eleven og læreren fornemmelse af om det skal blive til mere.
 • Aflyser eleven 2 gange i træk (med en god forklaring), skal eleven selv betale for lektionen den 3. gang.
 • Er der ingen aflysning og ikke kommer til prøvelektionen, så vil eleven selv skulle betale for prøvelektionen en anden gang, hvilket er 180 kr.
 • Husk ved kontakt/tilmelding at meddele om du ønsker en gratis prøvelektion, da den ellers ikke vil blive faktureret.

Sæsonundervisning

 • 37 lektioner fra sæsonens start, 12. august 2019, og sæsonen slutter d. 30 juni 2020.
 • De kan starte på klaver hvornår det skal være i løbet af sæsonen
 • Sikrer en fast tid hver uge
 • Garanterer en bedre og mere systematisk undervisning, da undervisning foregår jævnligt
 • Garanterer 37 lektioner fra starten af sæsonen hvis eleven ikke aflyser
 • Giver mulighed for at deltage til elevkoncerter (gratis).
 • Lektionerne betales af i 11 rater fordelt over 11 måneder og betales altid forud.
 • Forsømmer eleven lektioner, erstattes de ikke. Læreren erstatter forsømte lektioner.
 • Mulighed for at vælge lektioner på enten 30 eller 45 minutter.
 • Undervisning hos Klaverskolen eller over Skype

Klippekort

 • Mulighed for undervisning hvornår man ønsker det. Ikke bundet af en fast tid
 • Bedst hvis man kan tidligt på dagen eller om aftenen
 • Undervisning både med 30 og 45 minutter
 • Kan starte på klaver når som helst – vel at mærke hvis der er en ledig tid, hvilket ikke er nogen garanti.
 • Klippekort har ikke nogen udløbsdato!
 • Aflysning bør ske så tidligt som muligt.
 • Aflyses der 2 gange, tælles det som et klip
 • Mulighed for studie- og pensionistrabat

Onlineundervisning

 • 37 lektioner i hele sæson
 • 11 rater i sæson – dvs. et fast beløb over 11 måneder.
 • Undervisning uanset hvor du må bo henne i Danmark eller verden
 • Kræver installation af Skype eller Zoom og en god internetforbindelse.
 • Kræver webcam og mikrofon.
 • En fordelagtigpris – lavere pris end den til normal undervisning
 • Mulighed for sæsonundervisning – en fast tid hver uge.
 • Kræver mulighed for at kunne printe noder hjemmefra
 • Noder sendes som regel dagen inden lektionen og bedes printes ud til undervisningsdagen.
 • Mulighed for at vælge enten 30 eller 45 minutters undervisning

Aflysning

 • Aflysning skal meldes senest kl. 9:00 på undervisningsdagen enten via. mail, sms eller telefon. VIGTIGT: Ved klippekort tæller det som et klip hvis aflysningen sker efter kl. 09:00.
 • Hvis lærer er syg eller bliver forhindret får eleven besked så hurtigt som muligt
 • Aflysninger af eleven på sæsonundervisning erstattes normalt ikke
 • Aflyser eleven på klippekort uden at melde afbud senest kl. 09:00 på dagen, erstattes lektionen ikke
 • Læreren erstatter normalt sine egne aflysninger.
 • Hvis eleven har aflyst og fået en erstatningstime af læreren (hvilket normalt ikke gøres), og læreren må aflyse denne, tæller det som en brugt lektion for eleven, da det var eleven som aflyste først (gælder ved sæsonundervisning)
 • Hvis læreren aflyser er der afsat ekstra dage af til erstatningstimer. Kan disse ikke nås bliver lektionen refunderet.
 • Aflyses der 2 gange på klippekortet, så tæller det som et klip.

Tilmelding

 • Man betaler et gebyr på 100 kr. for Copydan afgift ved første tilmelding (fornyes august hvert år) uanset om det er sæsonundervisning eller klippekort. Ved start af ny sæson betales ny Copydan afgift.
 • Tilmelding kan frit annuleres hvis den første lektion ikke er modtaget.
 • Hvis den første undervisning er modtaget betaler man hele raten/klippekort.
 • Ved tilmelding binder man sig for hele raten/måneden. Det er ikke muligt at betale for en enkel lektion.
 • Man kan altid frit afmelde sig klaverundervisning. Hvis fakturaen er sendt ud, så skal man dog betale for denne selvom man stopper. Husk derfor at udmelde i god tid inden månedens afslutning.
 • Gennemsnitligt er hver måned på 3,36 lektioner (37 lektioner ud af 11 rater). Starter man f.eks i oktober (3. rate) så vil man naturligvis ikke modtage 37 lektioner, vi finder ud af antal lektioner ved at gange 3,36 med antal rater.
 • Betaler man for ikke fakturaen til tiden kan Klaverskolen sende et gebyr på 100 kr. som faktureres næste måned. Så husk venligst at betale fakturaen til tiden 🙂

Udmeldelse

 • Man kan udmelde sig hvornår det skal være.
 • Er den første lektion endnu ikke modtaget som ny elev, og man ønsker at udmelde sig af forskellige årsager, vil fakturaen bliver annulleret uden nogen omkostninger for eleven.
 • Er fakturaen udsendt inden udmeldelsen er sket, bedes denne betales alligevel.
 • Ved udmeldelse giver man besked til læreren på telefon 2464 1125 eller via. jl@klaverskolen.dk

Kørsel

Der undervises desværre ikke hos eleven selv – men jeg kan undervise dig lige så godt på Skype via. webcam, så tag chancen og prøv denne mulighed. Kontakt os venligst for en gratis prøvelektion.

Undervisningssted

 • Undervisningen foregår hos Jesper Larsen, Silkeborgvej 34, 2 th. 8000 Aarhus C. — Vi bruger Roland FP-80 digital klaver.

Ferieplan

Efterårsferie 14.10.2023 – 22.10.2023
Juleferie 22.12.2023 – 06.01.2024
Vinterferie 10.02.2024 – 18.02.2024
Påskeferie 23.03.2024 – 01.04.2024
1. maj 01.05.2024
Kr. Himmelfartsferie 09.05.2024 – 10.05.2024
Pinseferie 18.05.2024 – 20.05.2024

Åbningstider

Klaverskolen har åbent følgende tidspunkter:

Mandag 14:30-20:00
Tirsdag 14:30-20:00
Onsdag 14:30-20.00
Torsdag 14:30-20:00
Fredag 14:30-20.00
Lørdag Lukket
Søndag 12:00-17:00